Teatro Pantomissimo - představení "Lorca - Marná láska" - Palác Akropolis, Praha

20.09.2010 20:00

Queer mime performance

 

Vzpomínám si na jeho fatální a hrozný obličej, když naložen na posteli parodoval jednotlivé fáze pozvolného rozkladu. Pak, když už si byl zcela jist, že jsem bez sebe úzkostí, prudce vyskočil a divoce se rozesmál odhaluje při tom bílé zuby, pak nás vytlačil ke dveřím a klidně a uvolněně šel spát.“

 

Představení Lorca – marná láska je mono-drama-mimickým obrazem Radima Vizváry, který je inspirován vztahem F. G. Lorky se S. Dalím a jeho historicko-románovou studií Iana Gibsona.

 

Ta podává zprávu o zvláštním přátelství těchto dvou umělců, jehož esence, smysl a přesný tvar jsou předmětem dohadů, bádání a interpretací. Vypráví o jejich setkání ve Studentské rezidenci v Madridu, společně prožitém čase v Cadaquésu, kde se jim dostalo prostoru pro zážitky intimně-soukromé, též o následném odloučení a komunikaci pouze korespondenční, krátkých opětných shledáních a Lorcově předčasné násilné smrti. Ve svém závěru pak o osamělosti Dalího, pro něhož bylo toto přátelství podnětem k hluboké reflexi a naléhavé nostalgii.

Osobní výpověď a provokativní ohlédnutí k otázkám týkajícím se tématu homosexuality a jejím postavením ve společnosti, využívá prostředků těla a jazyka mimického divadla. 

 

Jakousi skrytost, skrývavost, plachost a možnost popření přítomnosti homosexuálního podtextu ve vztahu Lorca-Dalí považujeme nejen za příznaky tragiky či marnosti této lásky, ale též je označujeme za ideální výchozí bod pro Queer mime performance.

 

Dramaturgie: Matěj Samec

Choreografie – Kathak: Anežka Hessová

Hudba: Ondřej Gášek

Scénografie: Hugo Čačko

Light design: Martin Špetlík

Produkce: David Mangel

Hraje: Radim Vizváry

Hlas: Jakub Gottwald

 

Premiéra 8.3. 2010 – Palác Akropolis

 

Zde najdete více informací