Tantehorse / Teatro Pantomissimo

Tantehorse / Teatro Pantomissimo

Soubor Tantehorse (bývalé Teatro Pantomissimo) je profesionální pantomimický soubor v České republice, jenž společně založili Miřenka Čechová a Radim Vizváry.

Jejich autorská tvorba se zaměřuje na pokračování světové tradice české pantomimy a zároveň na hledání nových forem, které pantomimu obohacují a otvírají jí prostor pro konfrontaci se současnou světovou mimickou tvorbou. Představení skupiny, jež propojují mimické herectví s fyzickým divadlem a současným tancem, jsou aktuální, provokují.

Soubor rozvíjí také pedagogickou činnost v oboru moderní pantomimy jak u profesionálů, tak i u dětského diváka a snaží se dosáhnout rozšíření suverenity tohoto žánru. Kromě představení pro dospělého diváka se soubor věnuje také uvádění inscenací pro děti, ve kterých prezentuje žánrově čistou formu mimického vyjadřování, se kterou se tak mohou seznámit i ti nejmenší.

Soubor pravidelně vystupuje v České republice, Německu, Polsku,  Itálii, Bulharsku, Belgii a v dalších státech. Oba umělci mají za sebou řadu profesních zkušeností.

Zde najdete více informací.

Zde najdete rozhovor se Sabine Seume pro portál Taneční zóna.