Tantehorse - představení "Salome" - Roxy/NoD, Praha

24.09.2010 20:00

Experimentální projekt Miřenky Čechové, která si ke spolupráci přizvala německou choreografku a performerku japonského tanečního stylu butó Sabinu Seume. Sabine Seume je ztělesněním vzácného propojení východní estetiky se západní. Začínala čistou linií u světoznámé německé choreografky Piny Bausch, avšak brzy přesídlila do Japonska, kde se začala zabývat rebelujícím butó, tancem vzpoury, temnoty a proměny. Tento vliv se prolíná s linií nového mimického divadla a experimentální činohry Tantehorse.

Miřenka Čechová kombinuje japonské butoh a mimické divadlo s experimentální činohrou, zastoupenou Josefem Wiesnerem ze souboru Letí. Všechny tři žánry se mísí dohromady a navázájem ovlivňují. Princip butó se dostává do řeči a syžetová čitelnost zase do tance. Metafora, silné vizuální uchopení a princip odhalenosti a skrytosti se objevuje v celé hře, stejně jako princip fragmentárního zobrazení těla. Postavy Salome, Heroda a proroka Jochannana se tak zjevují jako nositelé symbolů, svého archetypálního předurčení a naplnění tragické předpovědi.

hrají: Miřenka Čechová, Josef Wiesner
režie: Miřenka Čechová
choreografie: Sabine Seume
hudba: Matouš Hekela
light design: Martin Špetlík

Soubor TEANTEHORSE (dříve Teatro Pantomissimo) je profesionální mimický soubor v České republice, jenž založila Miřenka Čechová a Radim Vizváry. Jejich autorská tvorba se zaměřuje na pokračování světové tradice české pantomimy a zároveň na hledání nových forem, které pantomimu obohacují a otvírají jí prostor pro konfrontaci se současnou světovou mimickou tvorbou. Představení skupiny, jež propojují mimické herectví s fyzickým divadlem a současným tancem, jsou aktuální, provokují. Soubor rozvíjí také pedagogickou činnost v oboru moderní pantomimy jak u profesionálů, tak i u dětského diváka a snaží se dosáhnout rozšíření suverenity tohoto žánru. Kromě představení pro dospělého diváka se soubor věnuje také uvádění inscenací pro děti, ve kterých prezentuje žánrově čistou formu mimického vyjadřování, se kterou se tak mohou seznámit i ti nejmenší. Soubor pravidelně vystupuje v České republice, Německu, Polsku, Itálii, Bulharsku, Belgii a v dalších státech.

 

Zde najdete více informací.