Sai Kijima

Sai Kijima

Japonský tanečník, performer, mistr hlasu a bojového umění Aikido Sai Kijima přináší moment zastavení, čisté radosti a přirozenosti v tanci a pohybu. Sai Kijima je umělec, který hledá ticho a podstatu ve všem, co právě dělá. 

 

Kalado je cesta skrze tělo, která nevyžaduje žádné zvláštní vlohy. Každý může najít svůj směr, využít tu kapacitu, kterou jeho tělo má.  

 

Kalado je založené na projevu bytostné přítomnosti, na maximální otevřenosti a přirozenosti. Přivádí k poslouchání vlastního těla, impulsů a rytmu. Základním principem je využívání vertikály, horizontály, vlastní váhy těla a jeho přirozené stavby a fyziologie. 
 

Skrze pohyb potkáváme svou vlastní váhu. Ta nás propojuje se zemí a s nebem. Bytí, to je váha. Bez váhy neexistujeme. Pokud se odevzdáme váze, ucítíme, že není třeba nic držet a není třeba nic dělat. Když se váha dostane do souladu s gravitací, náš pohyb dostane novou kvalitu. Pocítíme sebe sama. 
 

Pohyby, které vychází z křížové kosti, postupně otevírají naše tělo. Svaly, mysl a dech se zklidní a uvolní. Pak zakusíme citlivost a poddajnost, zklidnění, radost a sílu. 
 

„Hranice tu jsou vždy … skrze hranice objevujeme svůj vlastní prostor.“

Sai Kijima