Sabine Seume

Sabine Seume

 Sabine Seume ve svých projektech propojuje moderní evropskou estetiku s východním uměním. Její tanečně divadelní představení, které získaly několik evropských ocenění, jsou tvořeny ve spolupráci s experimentálními umělci různých žánrů. Nejčastěji přesahují k hudebnímu a vizuálnímu umění. Všechny její představení jsou motivovány touhou po experimentu. V roce 1994 získala Prix Mandapa za nejlepší solový projekt v Pau (Francie). 1997 ocenění za nejexperimentálnější projekt na Brahms Festival v Bělehradu. 1998 nominovaná na cenu Förderpreis Darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf.

 

O svém představení Bodylanscapes - The Pure Bying Sabine Seume píše: „Je to pozvánka k vykročení do krajiny vlastního já. Pouze ti, kteří přijmou sebe sama ve své nejniternější existenci, mohou do tohoto světa vstoupit. Soucit, strach, hněv a radost - kde jsou v nás zabydleny? Náš vnitřní hlas se skrze pohyb rozpíná ven. Physis a Psyche mohou být nahlíženy odděleně, i když jedna bez druhé nemohou existovat. Vnitřní krajiny formují vnější. Tělo se stává promítacím plátnem. Tanec a projekce se mísí a vzájemně určují do podoby krajiny těla.“

 

„Při zvukových a hudebních kolážích z hlubokého bručení a fragmentů řeči tanečníci vytvářejí podivně sugestivní atmosféru jakéhosi nevědomého vytržení. Jsou osamoceni a chvějí se, hledají potravu, blízkost a teplo, uhánějí k sobě, klovají a štěbetají jako hejno tučňáků. Jakoby jejich těla přímo sledovala prvotní instinkty, padají k zemi nebo čekají na ledový vítr, který je rozvane po prostoru.“

 

Zde najdete více informací