Ken Mai

Ken Mai

Ken Mai je současný tanečník „BUTO“. Původem z Japonska (Kyoto) momentálně žije ve Finsku v Helsinkách. Svoji metodu „BUTO“ učí v Japonsku a Evropě od roku 1998. Na svých seminářich se Ken Mai zaměřuje na přirozený pohyb, přítomnost, chůzi, práci se středem, choreografické nápady, zvuk, prostor a výraz, používá hlas a kontaktní práci. V jeho učení můžeme také nalézt myšlenky zen budhismu.

 

Obsahem jeho tanečních dílnen je nejen uvedení do specifických technik moderního butó, ale i další divadelní a taneční techniky, tréninkové metody, cvičení posilující intuici a spolupráci na jevišti a podobně. Ken Mai je impozantní tanečník a performer, jehož taneční mantry, expresívní pohyb a gestikulace, sugestivní mimika a technická i stylová vyzrálost z něj činí jednu z předních osobností současné taneční scény ve světovém kontextu. Ken Maiovo pojetí butó je svébytným uměleckým projevem, originální vývojovou linií, se silným základem ve filozofii zen-budhismu, precizní pohybové a výrazové technice a uměleckém vzoru v živoucí legendě, Ken Maiovu učiteli, Mistru Kazuo Onó.

 

Jeho taneční performance se pohybují mezi výbušným expresivním tancem plným pohybu, silových gest a akrobatických prvků a meditativním, impresivním pohroužením se do hloubky transcendentu. Ve zlomku vteřiny Ken Mai dokáže změnit metání pirulet na rozvláčnou, monotónní pohybovou mantru, zcela obsáhne prostor a zastaví čas v neuvěřitelně monumentální póze, jíž vévodí strhující grimasa evokující charakter ducha hory Fuji. Svým pohybem a gesty vykresluje tanečník atmosféru dva tisíce let starých dřevěných chrámů v Kyótó, v zápětí se ocitá v chaosu a hluku přelidněného velkoměsta, které ztratilo privilegia císařského města, ale nevzdalo se své pýchy. Minulost a budoucnost, tradice a technologie, duchovní rovnováha a civilizační stres, to jsou jen střípky mozaiky, kterou skládá svou pohybovou performancí Ken Mai. Oheň a voda, dva odvěcí soupeři, dva živly bojující o moc, které k sobě přitahuje vášeň z napětí a rizika. Jakmile se však k sobě přiblíží, zničí se navzájem. Oheň a voda - zapovězená láska. To byl i titul představení (Kin-Ai), se kterým objel Ken Mai Evropu v roce 2008. V roce 2009 přijíždí s novým představením Flower City (Květinové město) a krátkou performancí Eastern Scent (Vůně Východu).

 

Tady najdete Kenovi webové stránky.