Teatr Novogo Fronta - performance "CAPAX" - Prostor Underground, Praha 8

17.09.2010 19:00

 Sám termín capax Dei (výsl.: kapaks deí) je od sv. Augustýna. Označil tak člověka, který je utvořen k Božímu obrazu, a který je schopen Ho jakýmsi způsobem pojmout (společenství s Bohem není jen cílem, k němuž je člověk povolán, ale zároveň je strukturován jako „schopen Boha“, capax Dei, jako Boží příbytek). 

Téma tohoto projektu vychází ze studia materiálů týkajících se lidských představ o smrti a o tom, co psychosomaticky probíhá během prvních šedesáti minut od samotného kómatu. Jedná se tedy zpočátku o studium této problematiky v křesťanské, židovské, mezopotámské, egyptské, mayské, hinduistické, buddhistické, perské a v neposlední řadě také mytologii tibetské známé jako Bardo Thodol (Tibetská kniha mrtvých) a studia tzv. ADE (AfterDeathExperience – posmrtná zkušenost). Následná inscenace by pak měla trvat právě oněch výše zmiňovaných šedesát minut, kdy divák bude přímým účastníkem „procházejícím“ různými prostory.

 

Zde najdete více informací.