Teatr Novogo Fronta - představení "Fuga času" - Divadlo Bolka Polívky, Brno

25.01.2011 19:00

 

Sledujeme hlavní postavu příběhu, muže jménem Anselm ve věku 32let, který trpí tzv. dissociativní amnézií. Hlavním rysem této choroby je ztráta paměti, týkající se obvykle důležitých událostí. Tato amnézie se soustřeďuje převážně na traumatické události, které si pacient v bdělém stavu nemůže vybavit. Řeší tuto situaci zdánlivě účelným odcestováním z domova, přičemž zachovává péči o sebe. Přijímá novou identitu s překvapujícím stupněm úplnosti. I když má pacient po tuto dobu amnézii, nezávislému pozorovateli se jeho chování jeví jako normální.

 

Příběh Anselma je vyprávěn ze dvoukontrapunktických rovin, přesně podle pravidel výše zmiňované fugy. Jako diváci se nejdříve nacházíme uvnitř Anselma a snažíme se rozpomenout, co se vlastně stalo a poté jsme svědky toho jak na Anselmovo chování reaguje okolí a stejně jako Anselm si pokusit i z těchto reakcí vybavit, co se vlastně stalo. Pomocí filmových projekcí (tzv. flashbacků) a zvuků se společně s Anselmem noříme do hlubin jeho mysli a snažíme se z fragmentárních útržků vypátrat původ jeho stávající situace. Afinita mezi dvěma světy. Vně & uvnitř. Anselm & okolí. Divák & příběh. Paměť & čas. Tyto fragmentární útržky hlavního tématu, jako u tektoniky fugového provedení (tzv. citací), pak stupňují celý příběh k jeho rozuzlení, závěru (katharsis), kde se odehraje celé hlavní téma v hlavní tónině a my jako diváci jsme součástí Anselmova prozřenípodobnému renesančním freskám v kopulích chrámů... FUGA ČASU...

 

Představení je uváděno v anglickém jazyce.

 

Zde najdetvíce informací.