Teatr Novogo Fronta - představení "Dybbuk" - Seminář ruských filmů, Veselí na Moravě

12.11.2010 00:00

Sólové představení Iriny E. Andreevy

 

Ženská energie vesmíru a různé formy jejího projevu v konkrétních osudech konkrétních lidí. Otázky na něž nenacházíme odpovědi. Ale ptáme se na ně stále častěji.

"Je půlnoc. V tuto hodinu by měl být člověk schopen sestoupit do největších hlubin svého bytí a bude-li sestupovat dost rychle a sestoupí-li dost hluboko, uvidí zříceniny Jeruzalémského chrámu, plačícího B-ha a modlící se mrtvé." 
  
Ellie Wiesel

"Irina Andreeva působí v inscenaci Dybbuk jako nadpřirozené zjevení... výbušná... duše s nadšením vystupující do jiného těla."
Nelson Pressley, The Washington Post

Nemohu si vybavit, že bych kdy viděl dybbuka s tak s mučivým půvabem, jako ve fantaskním sólovém tanci souboru Teatr Novogo Fronta. Andreeva je mistrem sebekázně a na svých čistých, přesně vypočtených pohybech staví napětí, které nikdy nepolevuje.
Howard Shapiro, Philadelphia Inquirer

V představení Dybbuk bylo tolik úžasných prvků... rtuťovitá, ale napjatě ukázněná ženská "pára", Andreeva věnovala tuto inscenaci "ženskému principu vesmíru." ... decentní a krásně provedené flamenco zakončené ve strhujícím ronde de jambe, které kouzelně přechází v groteskní step... .
Merilyn Jackson, explordance.com

Zde najdete více informací.