Tante Horse - "JINÍ" - Komponovaný večer propojující akční malbu, tanec, výstavu fotografií, stand-up přednášku a závěrečnou tančírnu - Studio Alt@, Praha

12.10.2012 19:30

 

 

Program vznikl ve spolupráci s projektem NE/IDENTITA pod vedením Heleny Čechové a Alexe Lorenzů.

Gender 3

Třetí gender je ve výstavě fotografií Miřenky Čechové a Martina Kamena pojímán jako

svobodná platforma pro ty, kdo v sobě obsahují obě polarity mužského a ženského a svou výjimečností a nezařaditelností nabourávají zažité konvence.

Koncept: Miřenka Čechová, foto: Martin Kámen, stylists: Petra Vlachynská, Barbara Wojtkowiak

Soukup Soukup

Tanečně-výtvarný projekt herečky, režisérky a choreografky Miřenky Čechové a malíře Jana Mika v sobě propojuje současný tanec a výtvarné umění, které vzniká v přímém kontaktu s divákem. Tematicky se zabývá přehodnocením pohledu na jedince uvnitř společnosti, který do sociálně kulturních podmínek dané společnosti nezapadá, a proto žije na jejím okraji. Je z ní vyděděn, odcizen, odmítnut. Téma se inspiruje vztahem jedince vůči okolnímu světu, lidmi trpícími depresemi, fobiemi, psychickými poruchami a nekonvenčním vztahem k vlastní identitě.

 

Více informací zde: https://www.altart.cz/?event=cechova-miko-kamen-a-tantehorse-jini