Motimaru - workshop "Tvary duše - v tanci a umění" - Druna, Praha, 12.-14.7.2013

12.07.2013 18:00

Do Prahy poprvé přijíždí Motya (Japonsko) a Tiziana (Itálie) - charismatičtí tanečníci, kteří ve svých workshopech přímo zprostředkovávají esenci tance buto. V něm je tělo v pohybu spojené s prostorem, myslí, duší, životem. Přesně takový bude seminář Tvary duše - v tanci a umění. Skrze tanec budeme probouzet nepoznané fyzické schopnosti a dokonalost pohybu. Budeme zároveň zažívat všeobjímající realitu našeho těla a mysli. Rozvíjet vztah mezi tělem-prostorem-přírodou-věcmi-lidmi znamená vytvořit takový tanec, který se stává plným životem a přitom působivým uměním.

 

Co hledáme, je forma, která není svázána tradicemi. Ty nás v téhle rychle měnící době vzdalují od reality. Nehledáme stylizovaný žánr, ale osvobozenou formu, spojenou s naším vlastním skutečným bytím. Hledáme formu duše.

Jak? Důležitý je způsob, kterým toho lze dosáhnout. Hlavní jádro naši metody pochází z pěti leté praxe ve studiu Kazuo Ohno. Z lekcí jeho syna Yoshito Ohno, kterými nám zprostředkoval esenci tance butó dvou velkých mistrů: Tatsumi Hijikaty a Kazuo Ohno. Z jejich práce jsme si nevzali styl (bílou malbu nebo grotesknost), ale našli jsme v ní způsob, jak skrze tanec zažít všeobjímající realitu našeho těla a mysli. Objevili jsme v ní, jak tancem ztělesnit úplně všechno, jako třeba obraz, sochu, hudbu a cokoli jiného.

„Kara-da“ je v japonštině tělo, „kara“ znamená prázdno a „da“ bytí. Takhle se tedy uvažovalo o těle a o tom, co jsme. To vypovídá nejen o japonské kultuře, ale o tom že naše reálné bytí zahrnuje celý vesmír.

Nemáme v úmyslu šířit „butó“ ani žádný jiný styl. Chceme vás zasvětit do současných múzických umění a do veškeré kultury tím, že zprostředkujeme základní přístup k tělu, k mysli a ke tvoření svého vlastního tance, umění a života.

Záměrem dílny je:

- zostřené a rozšířené vnímání prostoru uvnitř a vně těla-mysli

- pochopení a uplatnění anatomie našeho těla na té nejjemnější kvalitativní úrovni

- studovat vztah mezi tělem a myslí

- učit se, jak ovládat kvalitu těla-mysli-prostoru v různých jeho částech

- následně rozvíjet vztahy mezi tělem-prostorem-přírodou-věcmi-lidmi

Tréninkový program Motimaru.pdf

Den před seminářem ve čtvrtek 11. července bude mít Motimaru Dance Company také taneční představení Bardo, jehož tématem je přechodný stav mezi smrtí a dalším zrozením ve chvíli, kdy naše vědomí už není více spojeno s fyzickým tělem.

 

Motimaru Dance Company

Taneční společnost Motimaru byla založena v Tokyu dvěma tanečníky, kteří trénovali ve studiu Kazuo Ohno Butoh Dance. Oba, Motya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longa (Italie) studovali pět let pod vedením Yoshita Ohna, syna Kazua Ohna, a pracovali u něj jako tanečníci a jevištní asistenti. Prošli také výcvikem u známých butoh tanečníků: Tomiko Takai; Yukio Waguri, Mitsuyo Uesugi, Kayo Mikami, Seisaku, Torifune. Od roku 2010 sídlí v Berlíně.

Motimaru se snaží pochopit podstatu butoh a přenést jeho esenci do moderního tance. V umění hledá průsečíky mezi Západem a Východem, mezi starobylým a moderním. V tom smyslu zkoumá i balinejské tance, divadlo Noh, súfijský tanec. Sleduje kontinuální linii umění, která má kořeny v přírodě a jde napříč kulturami.
 

Dílna je intenzivní (pátek 18 – 21 hod., sobota a neděle 13 – 19 hod.). Možnost přespání v místě konání.

Cena 2 700 Kč. Pro rezervaci místa třeba uhradit celou částku předem.