Motimaru - performance "Bardo" - Druna, Praha

11.07.2013 20:00

“Bardo” je podle tibetského buddhismu přechodný stav mezi smrtí a dalším zrozením ve chvíli, kdy naše vědomí už není více spojeno s fyzickým tělem. Představení neodkazuje pouze na stav dimenze po smrti, ale zdůrazňuje možnost vybrat si už během života mezi probuzením sebe sama a pochopením, co je naše tělo, mysl, naše žití samo o sobě a dát tomu větší smysl. Anebo si zvolit spánek v nevědomosti, v sobectví. Tato volba, kterou činíme ovlivňuje naši budoucnost tady, teď a také později.

Představení bude ochutnávkou práce, s níž se pak můžete blíže seznámit v navazujícím víkendovém semináři Tvary duše – v tanci a umění.
 

Motimaru Dance Company

Taneční společnost Motimaru byla založena v Tokyu dvěma tanečníky, kteří trénovali ve studiu Kazuo Ohno Butoh Dance. Oba, Motya Kondo (Japonsko) a Tiziana Longa (Italie) studovali pět let pod vedením Yoshita Ohna, syna Kazua Ohna, a pracovali u něj jako tanečníci a jevištní asistenti. Prošli také výcvikem u známých butoh tanečníků: Tomiko Takai; Yukio Waguri, Mitsuyo Uesugi, Kayo Mikami, Seisaku, Torifune. Od roku 2010 sídlí v Berlíně.

Motimaru se snaží pochopit podstatu butoh a přenést jeho esenci do moderního tance. V umění hledá průsečíky mezi Západem a Východem, mezi starobylým a moderním. V tom smyslu zkoumá i balinejské tance, divadlo Noh, súfijský tanec. Sleduje kontinuální linii umění, která má kořeny v přírodě a jde napříč kulturami.