Ken Mai - 4-denní butó dílna - Druna, Praha, 25.6.-28.6.2011

25.06.2011 10:00

 

Dílna přináší přímé spojení tance Buto se Zenovým přístupem ke světu. Zaměříme se na přirozený pohyb, na rozmanité druhy pohybu vyvolané naší představivostí. Když se v tanci naučíme důkladně pozorovat tělo, mysl, smysly, emoce a dýchání, pak za viditelnými pohyby můžeme odhalit neviditelnou energii pocitů. Zjistíme, jak souvisí to, co je vidět, s tím, co prožíváme. Když nasloucháme, když vnímáme zvuky pohybu a ticho, provokujeme svou tvořivost.

Budeme procvičovat fyzické tělo a zároveň mysl, zcitlivovat a otevírat všechny smysly, abychom se dostali na hlubokou spirituální úroveň. Čeká nás „chůze s obrazy“, tradiční práce se středem, vědomí v přítomnosti, zvuk, prostor a výraz, dech a hlas v pohybu, a kontaktní práce… Tvořivá vizualizace, která je při těchto metodách posilována, je sama nezvyklým zážitkem a vede k rozpoznání své cesty, posílení sebedůvěry a zdokonalení obrazu sebe sama.

BUTO“ je pro mě „zrcadlení života“. Oživuje vzpomínky a zážitky z minulosti, obrazy přítomné a budoucí, vnitřní cestu člověka, jeho vědomí, nevědomí nebo podvědomí, které se každým okamžikem projevují. Rosteme touto cestou..

V „BUTO“ je vyjádření „Lásky a krásy vesmíru“. Vznešeného světa, jenž je tak klidný a úchvatný v obou svých pólech – v temnotě i ve světle…. Kde lístek květu se jemně snáší k zemi, nese s sebou nádhernou vůni smrti.


 

Dílna je intenzivní (sobota a neděle 10 – 18h, pondělí a úterý 13 – 16h) a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 2 800 Kč celá dílna nebo 2 300 Kč pouze víkend (so+ne). Pro rezervaci třeba uhradit celou částku předem.

V pátek 24. června jste zváni na představení Kena Maie na Druně.