Eva Lepold - představení "Měsíc a matka" - Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ul. Všehrdovy a Říční, Praha 1

17.03.2012 19:30

[la’lyn,la’meR]

Francouzský fonetický přepis nabízí tři výklady

Měsíc a matka

Měsíc a moře

Měsíc hořký

Tato část [la’lyn,la’meR] se soustředí především na aspekt matky. Žena je sepjata s měsícem, jenž často představuje ženskou sílu, vládne nad přílivem a odlivem a menstruačním cyklem a tím také nad elementem vody, emocemi a podvědomím. Marie je také často zobrazena s půlměsícem – pozůstatky starých vyobrazení bohyň. Hořkost se může pojit s temnou stránkou díla, ztrátou moci ženy a sebeurčením v historii.

 

Pozadí

V katolické tradici, která měla od středověku značný vliv na evropskou a západní kulturu, zmizely ženy – kromě pozoruhodných výjimek – z důležitých duchovních pozic. Jediná, která byla ponechána, byla Marie: čistá, neposkvrněná, svatá, Matka.

Ženy byly rozděleny na Svaté, Matky a Hříšnice neboli Děvky.

 

Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou, řekl Bůh, když vyhnal Evu a Adama z ráje pro jejich touhu po poznání. Staré bohyně předchozích kultur, představující různé aspekty ženské síly, byly odmítnuty nebo transformovány do Marie nebo jiných světic, jejichž ctnosti spočívaly především v utrpení pro Boha, čistotě a asexualitě. Animální, divoká stránka ženy, stránka nebezpečná a svůdná, síla plodnosti a Velká matka byly po staletí stigmatizovány, vyvrženy a zapomenuty. V minulém století se tato historie začala rozpadat...

 

Pozvánka zde: PerformanceLaLyn1703cz.pdf (630,7 kB)