B o h e m i ae R o s a - interdisciplinární open air workshop pro tanečníky a umělce - Chřibská u Děčína, 24.-30.8.2013

24.08.2013 00:00

Mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se výzkumem vztahu mezi tělem, uměním a krajinou.


Více zde: https://bohemiaerosa.org/brosa/2013_labske_piskovce.htm
 

International Interdisciplinary Open-Air Workshop for dancers and artists exploring the relation among bodyart and landscape

led by Frank van de Ven, Milos Sejn / Václav Cílek as a guest

Suported by Bohemiae Rosa Foundation, The Bohemian & Saxon Switzerland National Parks, The Elbe Sandstone Mountains, Europarc Federation

 

S i t e  B o d y  E x p l o r a t i o n

Labské pískovce a Českosaské Švýcarsko

 Mezinárodní interdisciplinární workshop pro tanečníky a umělce zabývající se vztahem mezi tělem, uměním a krajinou pod vedením Franka van de Vena (NL) a Miloše Šejna (CZ)

 Profil účastníka: workshop je určen umělcům, studentům a dalším zájemcům o performativní umění, tanec, krajinomalbu, sochařství, fotografii, architekturu, divadlo, vizuální umění, biologii a přírodní vědy. Výběr účastníků proběhne na základě zaslaného c.v. a motivačního dopisu. Předchozí zkušenost s tancem není podmínkou, ale workshop je fyzicky náročný a vyžaduje dobrou kondici.

Miloš Šejn je český výtvarný umělec, performer a autor. Využívá širokého rejstříku výrazových prostředků od kresby a malby, přes nová média a projekty site specific až po realizace v historické krajině; píše teoretické reflexe. Původně se věnoval fotografii a nalezeným objektům, od 70. let zážitky putování krajinou transformuje malbou a kresbou, později přecházející v text a kresbu textem; rozvíjí možnosti autorské knihy. Hledá nové cesty těsného prolnutí vlastního subjektu do výtvarného díla, blízké jsou mu projevy mimoevropských kultur a art brut. Své tělo využívá v krajině jako objekt, přičemž spojuje dva principy - pozorovatelský přístup k přírodě a přístup čistě subjektivní, tělesný a prožitkový. V krajině vytváří takzvané „tělové skulptury“, které fotografuje.

Frank van de Ven je tanečník a choreograf, který strávil svoje formativní roky v Japonsku, kde spolupracoval s Minem Tanakou, byl členem jeho Maijuku Performance Company, se kterou se účastnil významných projektů prezentovaných po celém světě. V roce 1993 založil s Katerinou Bakatsaki 'Body Weather Amsterdam', platformu pro trénink a performance. Od roku 1995 spolupracuje s Milošem Šejnem na interdisciplinárním projektu Bohemiae Rosa, který propojuje tělo a krajinu s uměním, geologií a architekturou. Jeho zájem o tanec a teorii vyústil do projektu 'How to make yourself a Dancing Body Without Organs'. S Peterem Snowem (Monash University) provedl sérii proslulých performancí Thought/Action Improvisations. V současné době tvoří a vystupuje s hudebníkem Danielem Schornem, uměleckým ředitelem hudebního centra Steim Amsterdam. Od roku 1995 pracuje jako samostatný choreograf, pořádá tvůrčí dílny a jeho představení jsou uváděna s úspěchem na mnoha tanečních a divadelních festivalech.